บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2565
- ซื้อสินค้า 200-300 บาท (ใช้ได้ 1-31 ม.ค.65)
- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท (ใช้ได้ 1-31 ม.ค.65)
- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
- เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในเดือน ธ.ค.64 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท (เงินเข้า 18 ม.ค.65 กดเป็นเงินสดได้)
- เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน สำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาในเดือน ธ.ค.64 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท (เงินเข้า 18 ม.ค.65 กดเป็นเงินสดได้)
- เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท (เงินเข้า 22 ม.ค.65 กดเป็นเงินสดได้)                                                                                                                                    - กลุ่มร้านค้า หาบเร่แผงลอย ขายอาหาร ได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีทีที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ สอบถาม โทร.02-0328888 

 คะแนนโหวต :