กยศ.ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยลูกหนี้ ถึง 30 มิ.ย.65 เป็นของขวัญปีใหม่ 2565

กยศ.ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยลูกหนี้ ถึง 30 มิ.ย.65 เป็นของขวัญปีใหม่ 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ออกไปถึง 30 มิถุนายน 2565 จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคมนี้ รายละเอียดมาตรการมีดังนี้
1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
2.ลดเงินต้น 5%  สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว 
3.ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี  ดังนี้ 
-ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา 
-ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
4.ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)
5.ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mCIW4c สอบถามโทร.0-2016-4888


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar