เริ่มแล้ว! นำร่องให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ผ่านระบบออนไลน์

เริ่มนำร่อง ให้บริการ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินออนไลน์

(21 เม.ย. 2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินออนไลน์ ให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดของกรุงเทพมหานครก็ได้ที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

อย่างไรก็ตาม สิทธิหรือนิติกรรมที่จะดำเนินการจดทะเบียนต่างสำนักงานได้นี้จะต้องเป็นแบบที่ไม่มีการต้องประกาศหรือรังวัด ต้องมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง โดยผู้ต้องการใช้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์นี้ จะต้องจองคิวล่วงหน้าโดยโหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands เพื่อเข้าไปลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยเข้าไปในแอปพลิเคชั่นแล้วกดเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสำนัก เลือกสำนักงานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวกรอการยืนยัน จากนั้นก็เดินทางไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่จองไว้ได้

“รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่ต้องจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมที่ดินใช้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก ลดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดเวลาทำนิติกรรมได้มาก เพราะปีหนึ่งๆในกรุงเทพมหานครมีผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมถึงปีละ 9 แสนรายการ โดยบริการนี้จะครอบคลุมที่ดินในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2.2 ล้านแปลง

บริการนี้เริ่มนำร่องในกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แรก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายจะขยายบริการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2566-67 จะขยายไปใน 10 จังหวัด แยกเป็น 4 จังหวัดในปี 2566 ได้แก่ อุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ และสงขลา และ 6 จังหวัดในปี 2567 ประกอบด้วยขอนแก่น ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี สิงห์บุรี โดยบริการที่กว้างขวางขึ้นจะช่วยยกระดับเรื่องการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ในระยะยาวของประเทศไทยด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อประเทศไทยของนักลงทุนต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :