สรุปล่าสุด! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565

สรุปรายละเอียดล่าสุด! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565

1. ซื้อสินค้า 200-300 บาท

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท

3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) และถ้าเป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)

4. เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในเดือน เม.ย.65 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท จะได้รับเงินโอนเข้าบัตร วันที่ 18 พ.ค.65 กดเป็นเงินสดได้

5. เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง) สำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาในเดือน เม.ย.65 ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาท จะได้รับเงินโอนเข้าบัตร วันที่ 18 พ.ค.65 กดเป็นเงินสดได้

6. เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท จะได้รับเงินโอนเข้าบัตร วันที่ 22 พ.ค.65 กดเป็นเงินสดได้

7. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ จะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีทีที่ร่วมโครงการ

8.เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) จะได้รับเงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 พ.ค.65 กดเป็นเงินสดได้


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :