ประกาศแล้ว อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 16 สาขาอาชีพ มีผลอีก 90 วัน นับจากวันที่ 9 มิ.ย.65

ประกาศแล้ว อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 16 สาขาอาชีพ มีผลอีก 90 วัน นับจากวันที่ 9 มิ.ย.65


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar