ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สปข.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สปข.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศบัญชีราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar