แฟนเพจ

เตือนภัย ระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างให้ทำธุรกรรม รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมอนามัย แนะ โรคมะเร็งป้องกันได้ เริ่มต้นที่ตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพ - ตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปี ขึ้นทะเบียนแล้ว! “กล้วยหอมทองพบพระ” จ.ตาก สินค้า GI ตัวใหม่ของไทย หน้ากาก N95 ผู้ช่วยสำคัญกรองฝุ่น PM 2.5 เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ปมทุจริตค่าอาหารกลางวัน หากผิดวินัยร้ายแรงโทษสูงสุดให้ออกจากราชการ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว คาดปี 66 นักท่องเที่ยวต่างประเทศแตะ 28 ล้านคน สร้างมูลค่ากว่า 1.44 ล้านล้านบาท เตรียมชง ครม. พิจารณา “ประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส4” งบกว่า 7.6 พันล้าน คาด! เริ่มจ่ายเงิน ก.พ.66 นี้

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

image
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
image
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
image
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสปข.๗ ปชส.จังหวัด ๙ จังหวัด และ สวท.๕ สถานี เข้ารับฟังการประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค
image
ส่วนข่าวและรายการ สปข.๗ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
image
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล" เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและข่าว พัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
image
image
image
image