แฟนเพจ

เงินเข้า 9 ธันวาคม 2565 แรงงานไทยเฮ! เพิ่มโควตาไปทำงานเกาหลี ปี 2566 จาก 2,500 คน เป็น 15,000 คน สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 กอนช. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ช่วงวันที่ 8 - 11 ธันวาคมนี้ กรมทางหลวงแนะ “รถเสียบนมอเตอร์เวย์” ต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัย! รัฐบาลจ่ายเงินรอบ 2 ให้ชาวนาวันนี้ 204,471 ราย ผ่าน ธ.ก.ส. พร้อมติดตามการจ่ายตรงเงินช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กว่า 4.29 ล้านราย ให้ถึงมืออย่างรวดเร็วโปร่งใส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565 ครม. เคาะมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฤดูฝนปี 65 จำนวน 1,046,460 ครัวเรือนใน 3 กรณี 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

image
เงินเข้า 9 ธันวาคม 2565
image
แรงงานไทยเฮ! เพิ่มโควตาไปทำงานเกาหลี ปี 2566 จาก 2,500 คน เป็น 15,000 คน สอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
image
รัฐบาลจ่ายเงินรอบ 2 ให้ชาวนาวันนี้ 204,471 ราย ผ่าน ธ.ก.ส. พร้อมติดตามการจ่ายตรงเงินช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กว่า 4.29 ล้านราย ให้ถึงมืออย่างรวดเร็วโปร่งใส
image
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2565
image
ครม. เคาะมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฤดูฝนปี 65 จำนวน 1,046,460 ครัวเรือนใน 3 กรณี 
image
เป็นห่วงนะ แนวโน้มผู้ป่วยโควิดทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว แนะกลุ่ม 608 รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
image
รัฐมอบ ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือและยกระดับรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่าน 4 โครงการ อัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ เริ่มโอน 24 พ.ย. นี้
image
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
image
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสปข.๗ ปชส.จังหวัด ๙ จังหวัด และ สวท.๕ สถานี เข้ารับฟังการประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค
image
ส่วนข่าวและรายการ สปข.๗ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
image
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล" เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและข่าว พัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
image
image
image
image