แฟนเพจ

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566
เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ (เดิม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ (เดิม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง
กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายอะไรบ้าง
คลังประกาศผลรอบพิเศษ บัตรสวัสดิการใหม่ วันที่ 4 พ.ค.66 เป็นต้นไป
คลังประกาศผลรอบพิเศษ บัตรสวัสดิการใหม่ วันที่ 4 พ.ค.66 เป็นต้นไป
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566
วันโอนเงิน 10 เม.ย.6ุุุ6 เงินเข้า 3 กลุ่ม
วันโอนเงิน 10 เม.ย.6ุุุ6 เงินเข้า 3 กลุ่ม
กระทรวงการคลัง แจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เดิม) สามารถใช้สิทธิได้จนถึงระยะเวลาที่กำหนด
กระทรวงการคลัง แจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เดิม) สามารถใช้สิทธิได้จนถึงระยะเวลาที่กำหนด
สปข.๗ จัดกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
การประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสปข.๗ ปชส.จังหวัด ๙ จังหวัด และ สวท.๕ สถานี เข้ารับฟังการประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมเครือข่ายเตือนภัยภิบัติ"
ส่วนข่าวและรายการ สปข.๗ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อบรมหลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล"
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล" เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและข่าว พัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government