แฟนเพจ

ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด 855 บาท นายกรัฐมนตรี ย้ำหากรายละเอียด Digital Wallet สมบูรณ์แล้วจะชี้แจงอย่างเป็นทางการ ป้องกันความสับสน โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) ให้เงินกู้รายละ 1.5 แสนบาท ดอกเบี้ยต่ำมาก ระยะเวลาผ่อนคืน 20 ปี อนุมัติแล้ว! ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95  รวม 3 เดือน มีผล 7 พ.ย. 66 “รองฯ สมศักดิ์” ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ดึงช่องเอ็นบีที ถ่ายทอดสดมวย กระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการจูงใจให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พร้อมเข้าเยี่ยมจุดบริการ พบแรงงานทยอยมารับเงินกองทุน 15,000 บาท ต่อเนื่อง “นายก” หารือ 5 นโยบายเร่งด่วนยกระดับ 30 บาท ประกาศนำร่อง 4 จังหวัด ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

นายกรัฐมนตรี ย้ำหากรายละเอียด Digital Wallet สมบูรณ์แล้วจะชี้แจงอย่างเป็นทางการ ป้องกันความสับสน
นายกรัฐมนตรี ย้ำหากรายละเอียด Digital Wallet สมบูรณ์แล้วจะชี้แจงอย่างเป็นทางการ ป้องกันความสับสน
โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) ให้เงินกู้รายละ 1.5 แสนบาท ดอกเบี้ยต่ำมาก ระยะเวลาผ่อนคืน 20 ปี
โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) ให้เงินกู้รายละ 1.5 แสนบาท ดอกเบี้ยต่ำมาก ระยะเวลาผ่อนคืน 20 ปี
อนุมัติแล้ว! ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95  รวม 3 เดือน มีผล 7 พ.ย. 66
อนุมัติแล้ว! ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95  รวม 3 เดือน มีผล 7 พ.ย. 66
12-18 ตุลา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มและท้ายอ่างเก็บน้ำ
12-18 ตุลา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มและท้ายอ่างเก็บน้ำ
สปข.๗ จัดกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
การประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสปข.๗ ปชส.จังหวัด ๙ จังหวัด และ สวท.๕ สถานี เข้ารับฟังการประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมเครือข่ายเตือนภัยภิบัติ"
ส่วนข่าวและรายการ สปข.๗ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อบรมหลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล"
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล" เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและข่าว พัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government