หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”

 

หลักสูตรจิตอาสาเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
.
ช่องทางและรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.scoutthailand.org/.../pdf20210916173656-FCB27...
เว็บไซต์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 https://www.scoutthailand.org/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar