ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 

นายทองทศ  มหามนตรี

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
โทร : 0-3947-1086
โทรสาร : 0-3947-1086
E-mail : thongtot.prd@gmail.com

 

 

นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
โทร : 09-2246-8656, 0-3947-1087
โทรสาร :0-3947-1084
E-mail : planprd7@gmail.com

 

นายปรีดี  วริลุน

ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
โทร : 09-2246-8657, 0-3947-1087
โทรสาร :0-3947-1087
E-mail : newsre7@gmail.com

 
 

 

นายธนิต  รามัญวงศ์

หัวหน้างานเทคนิค
โทร : 06-3265-3285, 0-3947-1086
โทรสาร :0-3947-1086
E-mail : tanitramun@gmail.com

 
 

 

นางสาวสุรีย์  วัชรพิชิตชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 09-2246-8654, 0-3947-1086
โทรสาร :0-3947-1086
E-mail : amstprd7@gmail.com

 
 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar