ประชุมนำเสนอแผน ปี 65 ของหน่วยปฏิบัติ

(๑๔ต.ค.๖๔) ๐๙.๐๐ น. นายทองทศ  มหามนตรี ผอ.สปข.๗ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สปข.๗ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสื่อสารแผน เพื่อกำหนดแนวทางทางการนำเสนอแผนโครงการประชาสัมพันธ์ ปี ๖๕ ของหน่วยปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ๑ สปข.๗ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒ กปส. โดยมี พลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด อปส. เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar