ประชุมการจัดทำ Proposal ยุทธศาสตร์ ปี ๖๕

(๕ ต.ค. ๖๔) สผป. สปข.๗ จันทบุรี จัดการประชุมเพื่อสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานสื่อในสังกัดประกอบด้วย สทท.จันทบุรี สวท.จันทบุรี สวท.ตราด สวท.สระแก้ว สวท.ระยอง สวท.ชลบุรี  ณ ห้องประชุม ๑ สปข. ๗ โดยมีนายทองทศ มหามนตรี ผอ.สปข.๗ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar