ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สปข.7 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar