อบรมหลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล"

๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตรายการและข่าวให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล" โครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี โดยมีเครือข่ายในองค์กรภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตรายการและข่าว พัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม