การประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)

๒๒ เม.ย ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสปข.๗ ปชส.จังหวัด ๙ จังหวัด และ สวท.๕ สถานี เข้ารับฟังการประชุมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาชนสังคมอื่นๆในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องแสดง สทท.จันทบุรี สปข.๗ โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวเปิดการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar