สปข.๗ จัดกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง สปข.๗ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar