ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประกาศแล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar