ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น !!!คะแนนโหวต :