กิจกรรม "วันรักต้นไม้" พ.ศ.๒๕๖๔

(๑๙ ต.ค. ๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอธิชัย  ต้นกันยา ผอ.สทท.จันทบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายทองทศ  มหามนตรี ผอ.สปข.๗ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ร่วมกันทำกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช  และรดน้ำต้นไม้ บริเวณรอบๆสำนักงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar