ดีเดย์ 1 ก.พ.! "ตัดวงจรยาบ้าอย่างเข้มข้นเด็ดขาด" ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

📖  นับตั้งแต่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด "เป็นวาระแห่งชาติ" โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะภาคีเครือข่ายของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ทั้งการป้องกัน ปราบปราม รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำตัวเข้ารับการบำบัดให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
📖 เปิดแผนปฏิบัติการทำสงครามยาเสพติด Kick Off 1 ก.พ. นี้
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ากระทรวง มหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหายาเสพติด" ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ระหว่าง ก.พ. - เม.ย. 2567 โดยจะ "Kick Off" เปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน พร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มต้นการประกาศทำสงครามยาเสพติด ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ดังนี้
📌 ส่วนกลาง
• กิจกรรม D-Day แถลงนโยบาย ประกาศเจตนารมณ์
• ลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย
• กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น เดินขบวนรณรงค์ เผาทำลายของกลาง
📌 กรุงเทพมหานครและภูมิภาค
• จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เช่น การปฏิญาณตน การเดินขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ 5 มาตรการ ได้แก่
1) มาตรการป้องกัน
2) มาตรการปราบปราม
3) มาตรการบำบัดรักษา
4) มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
5) มาตรการประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar