วันโอนเงิน 8 ก.ค.65 เงินเข้า 3 กลุ่ม

วันโอนเงิน 8 ก.ค.65 เงินเข้า 3 กลุ่ม
.
1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท
.
2.เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
.
3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar