ฝีดาษวานร เฝ้าระวัง ป้องกันได้

ฝีดาษวานร เฝ้าระวัง ป้องกันได้
- ล้างมือบ่อยๆ
- เว้นระยะห่าง
- เลี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- เลี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง
- กินอาหารปรุงสุก
ทุกคนต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอ
สงสัยว่าป่วยควรพบแพทย์ทันที


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar