ลดภาษีรถรับจ้าง 90% 1 ปี (1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)

ลดภาษีรถรับจ้าง 90% 1 ปี (1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66)

(16 ส.ค.65) ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบการรถสาธารณะทั้งรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีรถประจำปีระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 2566 ลงร้อยละ 90 ดังนี้

.

แท็กซี่ น้ำหนัก 1,300 กก. เดิม 685 บาท เหลือ 68.50 บาท

แท็กซี่ น้ำหนัก 2,000 กก. เดิม 1,060 บาท เหลือ 106 บาท

สามล้อ น้ำหนัก 500 กก. เดิม 185 บาท เหลือ 18.50 บาท

มอ’ไซค์รับจ้าง เดิม 100 บาท เหลือ 10 บาท


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :