เช็ก 6 อาการ คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤต แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

เช็ก 6 อาการ คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤต แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) (ฉบับที่ 4 ) ซึ่งสิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) เป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

อาการที่ได้รับสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
• หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
• หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
• ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
• เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
• แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือ ชักต่อเนื่องไม่หยุด
• อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากพบอาการที่เข้าข่าย

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ UCEP ครั้งที่ 4 จำนวน 2 รายการ ใน 2 หมวด คือ การจัดทำรายการยา และค่าธรรมเนียมแพทย์ ดังนี้
1. ค่ายาและสารอาหารทางเส้น ประเภท ยาต้นแบบ และยาสามัญ
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการวิชาชีพ เป็นการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการโดยแพทย์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :