ผลการสำรวจสารสีฟ้าในต้นหอมพบว่าไม่อันตราย แต่ควรล้างน้ำทำความสะอาดก่อนบริโภค

น.ส.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า จากการที่ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งตรวจสอบสารตกค้างสีฟ้าในตัวอย่างต้นหอมที่จำหน่ายในตลาดสี่มุมเมืองและรายงานให้ทราบโดยเร็วเพื่อคลายข้อกังวลต่อผู้บริโภคนั้น  ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง GC-MS และเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบว่าเป็น สารแมนโคเซบ  (mancozeb) ตกค้างประมาณ 2 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่เกินค่ามาตรฐาน (EU MRL 3 mg/kg in leeks)  รวมทั้งสารแมนโคเซบเป็นยาชนิดสัมผัสบริเวณผิว ไม่ใช่สารที่ดูดซึมเข้าในต้นหอม  ดังนั้นการล้างให้สะอาดโดยให้สารที่เคลือบออกหมดก่อนจำหน่ายหรือบริโภคจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับอันตราย

“แม้ผลการตรวจวิเคราะห์จะยืนยันออกมาแล้วว่าปริมาณสารตกค้างดังกล่าวไม่เป็นอันตรายแต่ก็ขอเน้นย้ำให้ทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคล้างทำความสะอาดต้นหอม หรือพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด เพื่อไม่ให้มีสารตกค้างปนเปื้อนก่อนนำไปจำหน่ายหรือนำไปบริโภค    พร้อมกับได้เน้นย้ำให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมใช้สารดังกล่าวในการป้องกันกำจัดเชื้อราให้ปลอดภัย หรือปลอดสารตกค้างต่อไปโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือการใช้สารดังกล่าวในต้นหอมต้องเก็บเกี่ยวต้นหอมหลังจากพ่นครั้งสุดท้าย อย่างน้อย 15 วัน”


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :